MY FRIST LOVE...Text Box: ©YOU ARE MY FIRST LOVE© 


Semuawaktuberjalanbegitucepat, secepat rasa inidatangpadahatikuahhbodohnyaakukenapahanyadenganbertemudanmelihatsenyumnyaakulangsungjatuhcintapadamu.“Rik..”seseorangmemanggilnamaku, yah ternyatadiaadalahDikacowo yang sedangakubayangkansaatitudandialangsungdudukdisebelahku. “Lagimikirinapasampebengonggitu ?”. Kami sedangberada di tamankota yang saatitusedangramaikarnabiasanya sore harianak-anakkecilberkumpul, berputar-putarsepertiotakku yang entahkemanaterbangnya, akubelumsempatmenjawabkarnaakumasihterpakumelihatanak-anakkecilitu. “Rik..jawabdonk”. Dan kata-kata itulah yang menyadarkanku, “Gakkenapa-kenapakok, Cumalagimenghayalaja”.Jawabku yang langsungmenatapwajahtanpamnya.Haaa… tiba-tibahujandatangdanseketikalamunankuikutberhamburanbersama orang-orang yang ikutberlarianmencaritempatteduh, “Rikujancaritempatteduhya”.AkudanDika pun mencaritempatteduhnafaskuterengah-engahkernaberlarimenghindarihujanini yang bisasajajadikenanganterindahku, danperlahaniamelapaskanjaket yang iakenakandanmemakaikannyadibadanku yang saatitukedinginan. Dikakamutau ?rasanyaakumauhentikanwaktusaatinidanmenikmatisaat-saatbersamamuakunyamanakumerasabahagiasaatbersamamusepertiburung yang terbangbebasdilangit taka da batasperasaankusaatinidanakusangat-sanagtbahagiasaatbersamamu.
Andaikamubisabacapikiranakumungkinkamubakallangsungkasih tau akupilihanjikaakumencintaimu, akutakmungkinmengatakannyapertama kali karnamenatapmatamusajaakutaksanyggup oh tuhanapa yang harusakulakukan? Akulemahsaatbersamanyasepertiakuharustundukpadanya. “Kamukedinginanya ?”. Yaakuhanyabisamengangguk, dantakkusangkadiamemelukkudansaatitulahakubenar-benarterpaku, kakudanmembisuyaakuhanyabisarasakannyamannyabersamanyadanakuberasadialahmilikku. “Akubolehjujur ?” akumenatapwajahnya, yasaatitukitahanyameneduhdibawahpohonjadimasihbisaterkena air hujan yang lumayanderas.” Apa pun itukatakanlah ?”. Sebenarnyaakutaksangguptanyakaninipadanyatapiapaakuharusterusmemendam rasa inisendiri. “Kamuingatwaktukitapertama kali ketemu ?”. Akujelaskanperlahan, walaupunakutak tau dantakutbilaapa yang dia katakana dapatmenyakitkanku. “Kenpaemang?Ingetlahdarikitatabrakkanitukandankamurikmarah-marahinaku”.Jelasnya, akuterdiamsebentarkarnaakukehabisan kata-kata karnanya.“ If I asking you, you would angry”. Jelaskudengansedikitmenyiritkandahiku. “Apasisampebikinkamukakugitu ?”. Diabertanyaakukenapa, akujatuhcintapadamu. “I LOVE YOU DIKA”. Jawabsingkatku, dantanpa kata diamembalikkanbadankuuntukbertatapmatadanlangsungmemelukk, iniapaartinya ?akankahdiajugasama ? apakahdiaakan katakana iauntukku ? ataudiaakanmenolakkuarghh… otakkupenuhdenganberbagaikemungkinan yang akanterjadinantinya. “ ILOVE YOU TOO RIKA”. Haaa… ternyartadiajugadapatrasakanrasaku yang mungkinsudahterlalu lama akupendamini… Makasihtuhankaukabulkan doaku..

Komentar